Puppy blues istnieje!


Wszyscy słyszeliśmy o młodych mamach przezywających tzw. baby blues ale czy wiedzieliście, że istnieje tez puppy blues?

Przybycie wymarzonego szczeniaka do domu to zazwyczaj radosne wydarzenie, ale czasami zmiana życia, która z tym idzie, może wywołać u ludzi istotne negatywne emocje. Badacze z Uniwersytetu Helisińskiego odkryli, że prawie połowa właścicieli psów doświadcza lęku, zmęczenia lub frustracji w trakcie szczenięcego okresu rozwoju swojego psa. Mówiać wprost, właściciele psów przeżywają uczucia podobne do tzw. baby blues po narodzinach dziecka – krótkotrwały spadek nastroju i melancholię – gdy ich pies jest szczeniakiem. Opieka nad szczeniakiem rodzi różnorodne obawy, lęki i frustracje, a nawiązanie więzi z psem może być trudne.

„Badanie wykazało, że tzw. „puppy blues” objawia się na trzy sposoby: lęk, frustracja i zmęczenie. Często występują one jednocześnie, ale w niektórych przypadkach jeden lub dwa z tych trzech mogą być szczególnie wyraźne,” mówi psycholog i badacz doktorant Aada Ståhl.

Obawy właściciela szczeniaka są zabarwione troską o dobrostan i rozwój szczeniaka, jak również o własną nieudolność w opiece nad psem. Właściciele mogą obwiniać się, gdy sprawy nie idą zgodnie z planem.

Frustracja właściciela szczeniaka może prowadzić do niezadowolenia i stresu spowodowanego napięciem i nieoczekiwanymi wyzwaniami związanymi z opieką nad szczeniakiem. Mogą mieć trudności z nawiązaniem emocjonalnej więzi z szczeniakiem, żałować, że w ogóle go przygarnęli i rozważać oddanie psa.

Dla zmęczonego właściciela szczeniaka, okres szczenięcy to czas psychicznego i fizycznego napięcia. Mogą mieć problemy ze snem i uważać ciągłą uwagę oraz czas potrzebny szczeniakowi za męczące i wywołujące lęk.

„Niemal połowa właścicieli zgłasza, że miała znaczące negatywne doświadczenia podczas szczenięcej fazy swojego psa, z czego tylko około dziesiątej części zgłasza najcięższe poziomy napięcia. Jest to zgodne z rozpowszechnieniem depresji poporodowej. Jednak negatywne uczucia dość szybko zanikają,” mówi profesor Hannes Lohi.

Interesującym odkryciem było to, że im dłuższy czas minął od okresu szczenięcego, tym bardziej pozytywnie ludzie go wspominali. Innymi słowy, negatywna treść emocjonalna wspomnień z okresu szczenięcego 'blaknie’ z czasem.

Zjawisko, znane właścicielom psów, jest teraz mierzalne i dostępne do dalszych badań.

Badanie zebrało doświadczenia ponad 100 właścicieli psów, którzy doświadczyli emocjonalnego napięcia po przywiezieniu szczeniaka do domu. Na podstawie tych danych opracowano ankietę, która mierzy 'smutek szczenięcy’. Nowa ankieta zebrała odpowiedzi od ponad 2 000 właścicieli psów, z podjętymi środkami w celu zapewnienia ważności i rzetelności ankiety.

„Uchwycenie tego zjawiska w mierzalnej formie jest ważne, aby lepiej zrozumieć jego cechy, rozpowszechnienie i czas trwania. To również pozwoli nam poprawić zrozumienie czynników, które mogą predysponować właścicieli do 'smutku szczenięcego’ lub chronić ich przed nim, co pomoże nam opracować środki zapobiegawcze i wspierające,” mówi Ståhl.

Badanie stanowi nowe otwarcie w badaniu relacji między ludźmi a zwierzętami domowymi. Chociaż termin puppy blues  jest powszechnie używany wśród właścicieli psów, wcześniej nie przeprowadzono na ten temat kompleksowych badań. Zbadanie tego zjawiska zwiększy świadomość, co może pomóc ludziom przygotować się na negatywne uczucia oraz lepiej rozpoznać i zrozumieć własne doświadczenia.

Badanie jest częścią szerszego projektu grupy badawczej profesora Hannesa Lohiego, która bada relację między właścicielem a zwierzęciem oraz jej znaczenie dla dobrostanu.

Dla nas jako profesjonalistów jest to kolejny dowód na to, że nasza postawa, empatia i profesjonalizm mogą być kluczowe dla wsparcia właścicieli w tym trudnym czasie. Trener musi posiadać nie tylko umiejętność pracy z psem ale także być wyczulonym na potrzeby i troski ich właścicieli. Profesjonalne wsparcie merytoryczne i emocjonalne właściciela w kryzysie może być kluczowe dla przyszłości psa.


Źródła:
University of Helsinki. „A dog’s puppyhood can cause 'puppy blues’ reminiscent of baby blues.” ScienceDaily. ScienceDaily, 28 June 2024.

 Aada Ståhl, Milla Salonen, Emma Hakanen, Salla Mikkola, Sini Sulkama, Jari Lahti, Hannes Lohi. Development and validation of the puppy blues scale measuring temporary affective disturbance resembling baby blues. npj Mental Health Research, 2024; 3 (1) DOI: 10.1038/s44184-024-00072-z

Categories: Porady