Wpływ kastracji na behawior psów

Badania Kolkmeyer, C., Baum, J., Warlich-Zach, N. et al. From “Husky” to “Bulldog”– behavioural correlates between castration and breed groups in the domestic dog (Canis lupus familiaris). wykazały, że kastracja może prowadzić do zwiększenia agresji w stosunku do ludzi u ras takich jak Husky i Buldogi. Kastrowane husky wykazują także większą agresję wobec innych psów oraz wyższe poziomy stresu w porównaniu do buldogów.

—————–

Kastracja psów jest powszechną metodą stosowaną z różnych powodów behawioralnych i hodowlanych. Głównym celem tego badania było zbadanie zależności między kastracją a rasą samców psów. Aby ewentualnie znaleźć różnice w zachowaniu psów nienaruszonych i kastrowanych w zależności od rasy, dokonano podziału na dwie grupy – „Huskies” (chow chow, shar pei, akita/shiba inu, alaskan malamute, siberian/alaskan husky) i „Bulldogi” (bokser, buldog angielski/francuski, mastif angielski, boston terrier, bulterier angielski, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier).

Za pomocą ankiety online w badaniu wzięło udział 31 kastrowanych i 37 niekastrowanych włascicieli samców psów z grupy „Huskies” oraz 30 kastrowanych i 38 niekastrowanych samców psów z grupy „Bulldogi”. Ankieta zawierała szczegółowe pytania dotyczące osobowości psów i związanych z nią problemów.

Wyniki pokazują, że kastrowane samce obu grup rasowych częściej wykazywały agresję wobec ludzi niż samce niekastrowane. W przypadku agresji wobec innych psów, grupa „Huskies” znacznie różniła się od grupy „Bulldogi” wykazując większą agresję. Istniały również znaczące różnice w zachowaniach związanych ze stresem w zależności od statusu kastracji i rasy. Analiza pokazała, że stres oraz niepewność są znacznie bardziej powszechne u kastrowanych psów w zależności od rasy i statusu kastracji przy czym tylko kastrowane „Bulldogi” były zestresowane, ale więcej „Huskies” ogólnie wykazywało oznaki stresu.

Wyniki te podkreślają ryzyko i potencjalne negatywne skutki kastracji. Gonadektomia w żaden sposób nie zastępuje koniecznej socjalizacji, szkolenia ani nawiązywania więzi z psem. Chociaż w niektórych okolicznościach może mieć korzystny wpływ na zachowanie psa, nie powinna być traktowana jako panaceum na niepożądane zachowania. Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie zachowania podlegają wpływowi przez hormonów płciowych, każda decyzja o kastracji musi być rozpatrywana indywidualnie.

_______________

Orginalne badanie w całosci w bezpłatnym dostępie znajdziecie tutaj:

https://link.springer.com/article/10.1186/s12917-024-04097-6

Categories: Porady