Treser czy trener psów?

🐾 Treser czy Trener? 🐕

W polskim prawie funkcjonuje zawód Treser Psów (kod zawodu 516405). Synonimy takie jak Instruktor Szkolenia Psów oraz Trener Psów , mają charakter zwyczajowy. W Informacji o zawodach Ministerstwa Pracy czytamy, że treser psów to zawód usługowy, którego głównym celem jest przygotowanie psa do życia z człowiekiem i w jego otoczeniu, a także do udziału w psich sportach oraz wykonania zadań specjalistycznych, takich jak: obrona, poszukiwania ratownicze, pomoc osobom niepełnosprawnym, detekcja węchowa, myślistwo, pasterstwo etc.

Główne zadania tresera psów:

– Przekazywanie wiedzy teoretycznej opiekunom psów.

– Pokazywanie praktycznych sposobów postępowania z psem.

– Ocenianie predyspozycji psychicznych psa do tresury.

– W razie potrzeby, kierowanie zwierzęcia na konsultacje do lekarza weterynarii lub zoopsychologa (w naszym kursie rocznym uczymy tez tego zawodu)

– Dobieranie ćwiczeń z psem, zwracając uwagę na dobrostan i bezpieczeństwo.

Więcej o zawodzie możecie poczytać w jego dokumentacji: https://tinyurl.com/55krsx2d

Nasz kurs TRENER PSÓW – ZOOPSYCHOLOG , kończy się po zdaniu przez absolwenta egzaminów, uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu TRENER PSÓW (tzw. zaświadczeniem MEN) , ale też Zaświadczeniem potwierdzającym kwalifikacje w ZAWODZIE TRESER PSÓW oraz legitymacją INSTRUKTORA SZKOLENIA PSÓW w specjalności psy towarzyszące.

Categories: FAQ, News