Zoopsycholog dla trenerów

Kurs zoopsycholog dla trenerów stanowi uzupełnienie wiedzy, niezbędnej do prowadzenia zajęć z zakresu terapii behawioralnej.
to 120 godzin zajęć poświęconych na tematy związane z rozwiązywaniem zachowań problemowych u psów.

Kurs ten jest integralną częścią kursu TRENER PSÓW – ZOOPSYCHOLOG

Więcej: